kupuj po kategorii

Kategorie

Reklama

Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy - wysłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nazwę użytkownika, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W przypadku widocznego uszkodzenia koniecznym jest załączenie do formularza zdjęcia.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj. od daty ewentualnego uzupełnienia braków. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

ADRES :

SORTIS Marzena Smoter
Szyszko-Bohusza 36
30-251 Kraków
Dodatkowe informacje